Czy wiesz że ?!

Elektropunktura jest to stymulacja prze skórę aktywnie biologicznie punktów i stref skóry. Stymulacja odbywa się przy pomocy stałego (galwanicznego) bądź impulsacyjnego, modulowanego prądu. Oddziaływanie fizjologiczne na organizm człowieka tych prądów różni się i zależy od polarności, amplitudy, formy impulsu i częstotliwości. Organizm ludzki jest zdolny nie tylko reagować w szerokim zakresie częstotliwości oddziaływania, ale odpowiadać na te częstotliwości konkretnymi reakcjami, przy czym amplituda oddziaływującego bodźca może być znikomo mała (znajdować się poniżej sensorycznego progu).

Strona główna

TERAPIA PSYCHO-BIOLOGICZNA WIĘKSZKOŚCI SCHORZEŃ. POZWALA ZROZUMIĆ KIM NAPRAWDĘ JESTEŚMY Z PUNKTU WIDZENIE BIOLOGII. UMOŻLIWIA PRZEJŚCIE - SKOK KWANTOWY - NA NOWY POZIOM ŚWIADOMOŚCI. > > Z TEGO PUNKTU WIDZENIA, CHOROBA MA SWOJE UZASADNIENIE: UZEWNĘTRZNIA TO, CZEGO NIE JESTEŚMY ŚWIADOMI, CO JEST UKRYTE GŁĘBOKO W NASZYM WNĘTRZU. TA NOWA ŚWIADOMOŚĆ JEST NASZYM WEWNĘTRZNYM UZDROWICIELEM. ŚWIADOMOŚC DOZNANYCH URAZÓW EMOCJONALNYCH JEST DROGĄ KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.
Na indywidualnych sesjach terapeutycznych z dr Grzegorzem Hetmanem dowiesz się, jak automatyczny mózg wytwarza program choroby i jak go kasuje ? Poza tym możesz nauczyć się wyzwalać z emocjonalnych konfliktów kodujących chorobę w Twoim organizmie. Możesz poznać, jak uwolnić się z automatycznych programów, które sterują Twoim światem, czasami z odległej przeszłości przodków. Świadomość emocji tworzących chorobę - naprawdę daje Ci możliwość bycia sobą - pozwala Ci żyć włsnym, wolnym życiem.