"TO, CO NIE UJAWNIA SIĘ W ŚWIADOMOŚCI, POWRACA JAKO PRZEZNACZENIE". C.G.JUNG


"NAZWIJ TO, PRZYJMIJ I WYRZUĆ"


"TEN, KTO PATRZY NA ZEWNĄTRZ, ŚNI.
TEN, KTO SPOGLĄDA DO ŚRODKA, BUDZI SIĘ". C.G.JUNG"ODPOWIEDNIE SŁOWO JEST KLUCZEM DO WSZYSTKIEGO.
GDY ZNAJDZIESZ SŁOWO, KTÓRE DOSKONALE PASUJE,
EFEKT - ZARÓWNO FIZYCZNY JAK I DUCHOWY - JEST BŁYSKAWICZNY".
MARK TWAIN


Strona główna

RECALL HEALING - BIOLOGIA TOTALNA
Metoda ta pozwala zrozumieć kim naprawdę jesteśmy z punktu widzenie biologii. Umożliwia przejście - skok kwantowy - na nowy poziom świadomości. Z tego punktu widzenia choroba ma swoje uzasadnienie, bowiem uzewnętrznia to, czego nie jesteśmy świadomi, co jest ukryte głęboko w naszym wnętrzu.
Ta nowa świadomość jest naszym wewnętrznym uzdrowicielem. Świadomość doznanych urazów emocjonalnych jest drogą ku lepszej przyszłości, która wyraża się w zdrowiu i homeostazie. Na indywidualnych sesjach terapeutycznych z dr Grzegorzem Hetmanem dowiesz się, jak automatyczny mózg wytwarza program choroby i jak go zmienia dzięki Twojej świadomości w kierunku zdrowia. Poza tym możesz nauczyć się wyzwalać z emocjonalnych konfliktów kodujących chorobę w Twoim organizmie. Możesz poznać, jak uwolnić się z automatycznych programów, które sterują twoim światem, czasami z odległej przeszłości przodków. Świadomość emocji kreujących Twoje życie - naprawdę daje ci możliwość bycia sobą - pozwala Ci żyć własnym, wolnym życiem.

BADANIA KOMPUTEROWE ORGANZMU IDC
System posiada badania kliniczne i jest dopuszczony do ogólnej służby zdrowia w Europie. Umożliwia dokładne i wszechstronne pomiary. Dzięki całościowemu spojrzeniu na organizm (65 narządów i organów badanych na poziomie komórkowym) możemy uchwycić przyczyny różnych zaburzeń, które są tradycyjnymi metodami trudne do wykrycia. Zauważamy także ogniska konfliktów emocjonalnych, które możemy rozwiązywać metodą Recall Healing. Badanie uwidacznia także poziom energii w merydianach, czyli w kanałach energetycznych, wykorzystywanych w akupunkturze i medycynie chińskiej. Badania IDC umożliwiają szeroko rozumianą profilaktykę, co daje możliwość utrzymania właściwej równowagi w organizmie i psychice.